Cty Beton 6 Cổ Phần

Km1877 Quốc Lộ 1K, P. Bình An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3751617, 3750332, 3750062, 3750065, 3750054, 3751626, 3751408, 3751420, 3781091, 3750053, 3751818, 3751433, 3751819, 3770759, 3770343, 3750064

Fax: (84-650) 3751628

Email: info@beton6.com

Website: www.concrete620.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Trung Hậu

Giới Thiệu