DNTN Long Gia Thương Mại

68 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38216835, 38211201

Fax: (84-8) 38211201

Giám Đốc: Ông Lê Văn Hùng