Cty Thành Vinh TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất-Cn

B19/403D Trần Đại Nghĩa, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38771185, 38771507, 38771508, 38771509

Fax: (84-8) 38771184

Email: thanhvinh@hcm.vnn.vn

Website: www.thanhvinhfurniture.com

Giám Đốc Cn: Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền