Cty Kim Kim Thành TNHH

93 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37307475, 37361975, 37361958, 37361968

Fax: (84-8) 37308499

Email: kkimthanh@hcm.vnn.vn, dong.pv@kimkimthanh.com

Website: www.kimkimthanh.com

Bản Đồ