Cty Ánh Việt TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

199 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (84-56) 3846845, 3646868

Fax: (84-56) 3646135

Email: anvimex@dng.vnn.vn

Website: www.anvimexfurniture.com

Giám Đốc: Ông Lâm Bình An