Cty P.S.T TNHH Công Nghệ Thực Phẩm & Môi Trường

929-931 Đường TX 21, Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62565519, 62565489

Fax: (84-8) 62565516

Email: pstgroup@psteng.com

Website: www.psteng.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Thuần

Bản Đồ