Cty GHP International Việt Nam TNHH

Ấp Tân Lập, X. An Điền, H. Bến Cát, Bình Dương

Tel: (84-650) 3565871, 3565971, 3565970

Fax: (84-650) 3565870

Email: ghp.intl@fmail.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Yen Jun Ching

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất, Gỗ-Xuất Nhập Khẩu, Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất, Gỗ-Xuất Nhập Khẩu, Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng, mua bán và báo giá Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất, Gỗ-Xuất Nhập Khẩu, Gỗ-Đồ Gỗ Dân Dụng.