Cty 2002 TNHH

Đường DT 746, TT. Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, Bình Dương

Tel: (84-650) 3610120, 3610121, 3610053

Fax: (84-650) 3610052

Tổng Giám Đốc: Ông Chien Ming Cheng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Gỗ-Chế Biến. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Gỗ-Chế Biến, mua bán và báo giá Gỗ-Chế Biến.
Ngành nghề