Cty Sang Shun TNHH

Ấp Tân Bình, X. Tân Hiệp, H. Tân Uyên, Bình Dương

Tel: (84-650) 3652051, 3652052, 3652053, 3652040

Fax: (84-650) 3652054, 3652055

Email: bannysheng@.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Lu Wen Chun

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất, mua bán và báo giá Đồ Gỗ-Nhà Sản Xuất.