Cty River Rich Industrial TNHH

Ấp 4, X. Khánh Bình, H. Tân Uyên, Bình Dương

Tel: (84-650) 3610611, 3610612, 3610614

Fax: (84-650) 3610610

Email: riverrich@hcm.fpt.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Su Jen Tsung

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Gỗ-Chế Biến. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Gỗ-Chế Biến, mua bán và báo giá Gỗ-Chế Biến.
Ngành nghề