Cty Serrano Việt Nam Cổ Phần

Cty Serrano Việt Nam Cổ Phần

6 Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Đại Lộ Tự Do, TX. Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3755094, 3755095, 3782159, 3755337

Fax: (84-650) 3755096

Email: sale@serranovietnam.com

Trưởng Phòng Kinh Doanh: Ông Trần Anh Tuấn