Cty Ánh Bạc TNHH Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính

96/10 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38223835, 38223760

Fax: (84-8) 38201840

Email: abc9610@hcm.vnn.vn

Website: www.docotech.com

Giám Đốc: Bà Lê Phan Ái Bích