Cty Petec Bình Định Cổ Phần

389 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (84-56) 3822760, 3822090, 3822712

Fax: (84-56) 3823863, 3822160

Email: info@petecbidico.com.vn

Website: www.petecbidico.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Trọng Phát