Tcty Sản Xuất Đầu Tư Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bình Định

198 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (84-56) 3821216, 3821874, 3826356, 3822385

Fax: (84-56) 3821862

Email: pisico@dng.vnn.vn

Website: www.pisico.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn An Điềm

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Lâm Sản, Nội Thất-Cung Ứng Vật Tư Trang Trí, Gỗ-Chế Biến. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Lâm Sản, Nội Thất-Cung Ứng Vật Tư Trang Trí, Gỗ-Chế Biến, mua bán và báo giá Lâm Sản, Nội Thất-Cung Ứng Vật Tư Trang Trí, Gỗ-Chế Biến.