Cty Thành Vinh TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất

390-392 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38343818, 38343754, 38390207

Fax: (84-8) 38343819

Email: thanhvinh@hcm.vnn.vn

Website: www.thanhvinhfurniture.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Trí Thành