Trạm Anh Dũng Bảo Hành & Sửa Chữa Điện Tử

18A Yết Kiêu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (84-58) 3823860

Fax: (84-58) 3823860

Cửa Hàng Trưởng: Ông Nguyễn Văn Ân

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Ti Vi/Vô Tuyến-Sản Xuất & Bán Buôn, Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Ti Vi/Vô Tuyến-Sản Xuất & Bán Buôn, Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị, mua bán và báo giá Ti Vi/Vô Tuyến-Sản Xuất & Bán Buôn, Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị.
Ngành nghề
Ti Vi/Vô Tuyến-Sản Xuất & Bán Buôn  |  Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị