Cty Khai Thác Chế Biến Lâm Nông Sản Cung Ứng Xuất Khẩu

716 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39120268, 37518922, 37516192

Fax: (84-8) 37508507

Email: vyfaco@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Trương Văn Nhân

Giới Thiệu