Cty Hyundai-Vinamotor Việt Hàn Cổ Phần Ô Tô

158 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3698398, 3698399, 3689400, 3697341

Fax: (84-511) 3697341

Email: viethan-hyundai@vnn.vn, info@hyundaiviethan.com

Website: www.hyundaivinamotor.com

Giám Đốc: Ông Trần Điện

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Ô Tô-Các Nhà Buôn Xe Mới. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Ô Tô-Các Nhà Buôn Xe Mới, mua bán và báo giá Ô Tô-Các Nhà Buôn Xe Mới.