Cty Cẩm Thạch Sài Gòn TNHH

323/B23 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38448550, 38479122

Fax: (84-8) 38479122

Email: sgm@saigonmarble.com

Website: www.saigonmarble.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Quang