Cty Công Trình Đô Thị Tp. Cần Thơ

5 Võ Thị Sáu, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Tel: (84-710) 3821150, 3811583, 3811181

Fax: (710) 3822526

Giám Đốc: Ông Nguyễn Quốc Bửu