Cty Cổ Phần Điện Máy & Kỹ Thuật Công Nghệ

124 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3822757, 3828640, 3822417

Fax: (84-511) 3822203

Email: nvphuctt@dng.vnn.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Phục