Cty Hưng Phú TNHH Kỹ Thuật Tự Động

Cty Hưng Phú TNHH Kỹ Thuật Tự Động

28 Trần Tướng Công, P. 10, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39507410, 38593717

Fax: (84-8) 38559431

Email: hp-auto@hungphu.com.vn

Website: www.hungphu.com.vn

Giám Đốc: Bà Lê Thị Hồng Quế

Bản Đồ

Giới Thiệu Cty Hưng Phú TNHH Kỹ Thuật Tự Động

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HƯNG PHÚ.
Lịch sử phát triển:
- Tháng 9/1999 : Thành lập Cửa hàng cung cấp thiết bị tự động Hưng Phú.
- Tháng 9/2006 : Thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hưng Phú.
- Tháng 7/2007 : Hội viên hội Khoa học - Công nghệ Tự Động TP.HCM.
eCatalog