Cty Tong Jou Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Sông Mây, X. Bắc Sơn, H. Trảng Bom, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3968042, 3968039, 3969885

Fax: (84-61) 3968043, 3967255

Email: tongjou@hcm.vnn.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Wang Ping Ho

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn, Hóa Dầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn, Hóa Dầu, mua bán và báo giá Sơn-Sản Xuất & Bán Buôn, Hóa Dầu.