Cty Cổ Phần Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng

57 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3822607, 3821690, 3824143, 3837050

Fax: (84-511) 3821052

Email: trimexco@dng.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Huỳnh Tấn Lộc