Cty Việt Pha TNHH Thương Mại Dịch Vụ

391/1 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38634940, 38634941

Fax: (84-8) 38634942

Email: info@vietpha.com

Website: www.vietpha.com

Giám Đốc: Bà Đàm Thị Minh Thy

Giới Thiệu