Cty Đại Nam TNHH

Bình Tân, P. Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (84-58) 3883954, 3882878

Fax: (84-58) 3882788

Email: dainam@dng.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Sandra Eduave

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Gỗ-Chế Biến. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Gỗ-Chế Biến, mua bán và báo giá Gỗ-Chế Biến.
Ngành nghề