Cửa Hàng Bình Thắng Điện Tử

184 Liên Tỉnh 5, P. 6, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39810250

Chủ Cửa Hàng: Ông Quách Đức Thắng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị, mua bán và báo giá Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị.