Xn Tư Doanh Đức Cường

49 Hùng Vương, P. Diên Hồng, Tp. Plây Cu, Gia Lai

Tel: (84-59) 3824524

Fax: (84-59) 3861010, 3821796

Giám Đốc: Ông Đinh Xuân Cường