Cty Hoài Trung TNHH Điện Máy

14-20 Phan Văn Trị, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Tel: (84-710) 3833679, 3831239

Fax: (710) 3831962

Email: hoaitrungcity@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Châu Hoài Trung