Cty STD & T TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ

Tầng 1, 39/5 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39255752, 39255753, 39256495, 39255756

Fax: (84-8) 39255751

Email: filter.admin@stdtvn.com; stdt@stdtvn.com

Website: www.stdtvn.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Thông tin liên lạc khác

52 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng ĐT: 0511-889441