Cty Hải Âu Cổ Phần Bê Tông

2 Hoàng Hữu Nam, P. Long Thạnh Mỹ, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38963021, 38960036

Fax: (84-8) 38967871

Email: haiaujsc2007@yahoo.com

Tổng Giám Đốc: Ông Lê Minh Trí

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Trộn Sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Trộn Sẵn, mua bán và báo giá Bê Tông-Trộn Sẵn.
Ngành nghề