Cty An Tiêm TNHH Quảng Cáo

93/4 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 7, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39238675, 39238718

Fax: (84-8) 39238717

Email: antiemadv@hcm.vnn.vn; duahau@antiem.com.vn

Website: www.antiemadv.com

Giám Đốc: Ông Đỗ Kim Dũng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Quảng Cáo-Đại Lý & Cố Vấn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Quảng Cáo-Đại Lý & Cố Vấn, mua bán và báo giá Quảng Cáo-Đại Lý & Cố Vấn.