Cty Nắng Pha Lê Cổ Phần

1073/48 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 22178879

Email: nguyenquangvinh@yahoo.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Quang Vinh