Xn Cơ Khí 30/4

90 Lý Thái Tổ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

Tel: (84-54) 3538215, 3523765

Fax: (84-54) 3580384

Giám Đốc: Ông Hoàng Xuân Phương

Từ khóa liên quan