Cty Tiên Phong Cổ Phần Công Nghệ

Tầng 6, Tòa Nhà Waseco, 10 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39973951, 39973953, 39973954

Fax: (84-8) 39973952

Website: www.itd.com.vn

Giám Đốc: Ông Lâm Thiếu Quân