DNTN Thanh Sơn Điện Tử

50 Ngô Quyền, P. 5, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38530530, 39571004

Fax: (84-8) 39571003

Email: info@thanhson.com.vn

Website: www.thanhson.com.vn

Giám Đốc: Ông Chiêm Quốc Sơn

Giới Thiệu

Thông tin liên lạc khác

702 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
ĐT: 9895192