Cty Sanyo Semi Conductor

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 8, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37701403, 37701829, 37700471

Fax: (84-8) 37701830

Email: meica.mtv@hcm.vnn.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Noriyasu Sakai

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị, mua bán và báo giá Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị.