Cty Mê Kông TNHH Bê Tông Trộn Sẵn

Khu Phố 4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37241579, 37241577, 37241545

Fax: (84-8) 37241375, 37241546

Email: mekongvietnam@hcm.vnn.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Chee Ching Cheung

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Trộn Sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Trộn Sẵn, mua bán và báo giá Bê Tông-Trộn Sẵn.
Ngành nghề