Cty Hương Quang TNHH Sản Xuất & Thương Mại

583 Lò Gốm, P. 9, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 22285926, 39695600, 0935412364

Fax: (84-8) 39604377

Email: aomuahuongquang@yahoo.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Trung