Cty Đại Đại Thành TNHH Thương Mại

25/1B Ấp Trung Lân, Nguyễn Ảnh Thủ, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (0-8) 37125677

Fax: (84-8) 37125677

Giám Đốc: Ông Trương Văn Thành

Ngành nghề