Cty Sanyo Ha Asean (SHA)

Tầng 1, Tòa Nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38219993, 38219994

Fax: (84-8) 38219290

Email: sanyooverseas@hcm.vnn.vn

Website: www.sanyo.com.vn

Giám Đốc: Ông Ktaoka