Cty Schmidt Việt Nam Cổ Phần Thiết Bị & Dịch Vụ Công Nghệ Cao (Tp. Hà Nội)

137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62583403

Fax: (84-8) 62583405

Website: www.schmidtelectronics.com

Giám Đốc: Ông Phạm Đình Tuấn