Cty Hanel TNHH Một Thành Viên

2 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 38522102, 38524555

Fax: (84-4) 38525770

Website: www.hanel.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Quốc Bình

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị, mua bán và báo giá Điện Tử-Sửa Chữa Trang Thiết Bị.