Cty Kiên Cường TNHH Thương Mại & Chuyển Giao Công Nghệ

11B Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 39870711, 39843417

Fax: (84-4) 39840820

Email: viethoa@fpt.vn

Website: www.kiencuong.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Hà

Bản Đồ