Nhà Máy Xuân Mai Bê Tông & Xây Dựng

X. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, Hà Nội

Tel: (84-4) 33840121, 33840117, 33840118

Fax: (84-4) 33840117

Email: gd-xmcc@hn.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Đặng Hoàng Huy

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Trộn Sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Trộn Sẵn, mua bán và báo giá Bê Tông-Trộn Sẵn.
Ngành nghề