Cty Cổ Phần Phụ Gia Bê Tông Phả Lại

Khu 3 Thành Phao, P. Phả Lại, TX. Chí Linh, Hải Dương

Tel: (84-320) 6283487

Fax: (84-320) 3581985

Email: info@phalami.com.vn

Website: www.phalami.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Đăng Thành

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, Bê Tông-Trộn Sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, Bê Tông-Trộn Sẵn, mua bán và báo giá Bê Tông-Các Sản Phẩm, Bê Tông-Trộn Sẵn.