Cty Lilama 69-2 Cổ Phần

26 Tản Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-31) 3824761, 3842195, 3824984, 3525195, 3824823

Fax: (84-31) 3824562, 3824562

Email: lilama692@hn.vnn.vn

Website: www.lilama69-2.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Thanh

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất, mua bán và báo giá Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất.
Từ khóa liên quan