Cty Cổ Phần Công Đoàn Giấy Việt Nam

25 Ngõ 14, Vũ Hữu, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-4) 35535841, 35535842

Fax: (84-4) 35535388

Email: vipatra@hn.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Bùi Văn Hồng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Giấy-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Giấy-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Giấy-Các Sản Phẩm.
Ngành nghề