Cty Hà Phan Cổ Phần Thương Mại-Vpđd

NV C11 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4) 62923265

Fax: (84-4) 62512153

Website: www.haphan.com ; www.haphansci.com

Giới Thiệu