Cty AZK Việt Nam TNHH

127 Tựu Liệt, H. Thanh Trì, Hà Nội

Tel: (84-4) 19006235, 73056235

Website: www.sieuthiazk.com, www.azk.vn

Thông tin liên lạc khác

Chi nhánh www.azk.vn tại Quảng Trị
Địa chỉ: 04 Nguyễn Chí Thanh - Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 1900 6235